Όροι Vidus της Υπηρεσίας

1. Όροι

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα https://www.vidusoft.com, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους της υπηρεσίας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Vidus' website for personal, non-commercial transitory viewing only. We fully respect copyright and only provide technology support in downloading and converting videos for personal use. Vidusoft Inc. shall not be liable for any improper use of this site and the products on this site. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

• να τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?

• use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

• επιχειρήσει να αποκωδικοποιήσει ή αποσυμπίληση οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχονται στην ιστοσελίδα Vidusoft »?

• Αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά?

• τη μεταφορά των υλικών σε άλλο πρόσωπο ή «καθρέφτη» των υλικών σε οποιοδήποτε άλλο server.

Αυτή η άδεια θα λήξει αυτόματα εάν παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από Vidus ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας, θα πρέπει να καταστρέψετε όλα τα ληφθέντα υλικά στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση

Τα υλικά για Vidusoft »Οι δικτυακό τόπο παρέχονται σε “όπως ”βάση. Vidusoft Inc δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Περαιτέρω, Vidusoft Inc δεν εγγυάται ή να κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανόν τα αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τέτοια υλικά ή σε όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το site.

4. Περιορισμοί

In no event shall Vidusoft Inc. or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Vidusoft' website, even if Vidusoft or a Vidusoft authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Vidusoft »θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Vidusoft Inc. δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Vidusoft Inc. μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο Vidusoft Inc. δεν κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Vidusoft δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την ιστοσελίδα της και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από Vidusoft Inc. της περιοχής. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου είναι στο χρήστη 's δική του ευθύνη.

7. Τροποποιήσεις

Vidusoft Inc. μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύονται από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων της υπηρεσίας.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του εν λόγω κράτους ή την τοποθεσία.