Copyright Claim

Vidus opzichten het copyright van alle werken en staat niet toe dat gebruikers in staat om video's van anderen te gebruiken voor iets dat in strijd is met de voorwaarden voor de bescherming van het auteursrecht. Elke vorm van inbreuk op het auteursrecht is niet toegestaan ​​op vidusoft.com, en we zwarte lijst al het auteursrechtelijk beschermde inhoud van het weergeven in de zoekresultaten.

Vidus complies with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and promptly suspends Content from access when properly notified. To file a copyright infringement notification with Vidus, you will need to send an email that includes substantially the information required by and stated in Section 512(c)(3) of the Digital Millennium Copyright Act. Filings may be made by submitting the following information on the contact page.

Benodigde informatie:

1. Identify yourself as either: a) The owner of a copyrighted work(s), or b) A person "authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed." Include a physical or electronic signature.

2. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk beweerde te zijn geschonden.

3. Bepaal de inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk of het onderwerp van de schendingsactiviteiten en dat dient te worden bevestigd of waartoe de toegang is uitgeschakeld, en voldoende informatie om te vidusoft..com toe te lokaliseren de inhoud. Het verstrekken van URL's zijn verplicht om ons te helpen lokaliseren van de inhoud.

4. Zorg voor contact informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat om u te contacteren, zoals een adres, telefoonnummer en een geldig e-mailadres.

5. Staat dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van de inhoud op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens agent of de wet.

6. State dat de informatie in het bericht juist en op straffe van meineed de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk is.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact