Vidus Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de toegang tot de website op https://www.vidusoft.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Vidus' website for personal, non-commercial transitory viewing only. We fully respect copyright and only provide technology support in downloading and converting videos for personal use. Vidusoft Inc. shall not be liable for any improper use of this site and the products on this site. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

• wijzigen of kopiëren van de materialen;

• use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

• proberen te decompileren of reverse engineering software die op de website van Vidusoft ';

• enig auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen te verwijderen;

• de materialen overdragen aan een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schenden en kan door Vidus te allen tijde worden beëindigd. Na het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen noch in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op Vidusoft ' website wordt aangeboden op een 'as ​​is ' basis. Vidusoft Inc geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van de rechten.

Verder heeft Vidusoft Inc niet garanderen of zijn verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. Beperkingen

In no event shall Vidusoft Inc. or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Vidusoft' website, even if Vidusoft or a Vidusoft authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Vidusoft ' kunnen technische, typografische of fotografische fouten. Vidusoft Inc. garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel is. Vidusoft Inc. kan veranderingen in de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Echter Vidusoft Inc. geen enkele toezegging aan de materialen update te maken.

6. Links

Vidusoft heeft niet alle sites gekoppeld aan de website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Vidusoft Inc. van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is voor de gebruiker 's eigen risico.

7. Wijzigingen

Vidusoft Inc. kunnen deze termen van service voor haar website te allen tijde herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze voorwaarden van de dienstverlening.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetten en je onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.