Vidus villkor

1. Villkor

Genom att besöka webbplatsen på https://www.vidusoft.com, godkänner du att vara bunden av dessa villkor för tjänsten, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du inte använda eller komma åt denna webbplats. De material som ingår i denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Vidus' website for personal, non-commercial transitory viewing only. We fully respect copyright and only provide technology support in downloading and converting videos for personal use. Vidusoft Inc. shall not be liable for any improper use of this site and the products on this site. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

• modifiera eller kopiera material;

• use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

• försöka dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på Vidusoft hemsida;

• ta bort copyright eller annan äganderätt anteckningar från materialet;

• överföra material till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Vidus när som helst. Vid avsluta din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra alla nedladdade material i din ägo vare sig elektroniskt eller tryckt format.

3. Disclaimer

Materialet på Vidusoft ' webbplats finns på en 'som är ' basis. Vidusoft Inc lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och följande friskriver och förnekar alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter.

Vidare har Vidusoft Inc garanterar inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt i samband med sådant material eller på alla webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

In no event shall Vidusoft Inc. or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Vidusoft' website, even if Vidusoft or a Vidusoft authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Noggrannhet av material

Materialen som förekommer på Vidusoft hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Vidusoft Inc. garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Vidusoft Inc. får göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Vidusoft Inc. dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

Vidusoft har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet i en sådan länkad webbplats. Det faktum att en länk innebär inte godkännande av Vidusoft Inc. av webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens 's egen risk.

7. Modifikationer

Vidusoft Inc. kan revidera dessa villkor för tjänsten för sin webbplats som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lokala lagar och du oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i denna stat eller plats.