การเรียกร้องลิขสิทธิ์

Vidus ประการลิขสิทธิ์ของผลงานทั้งหมดและไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้วิดีโออื่นสำหรับสิ่งที่ผิดเงื่อนไขการคุ้มครองลิขสิทธิ์และเงื่อนไข ชนิดของการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตใน vidusoft.com และเราบัญชีดำทุกเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากการแสดงในผลการค้นหา

Vidus complies with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and promptly suspends Content from access when properly notified. To file a copyright infringement notification with Vidus, you will need to send an email that includes substantially the information required by and stated in Section 512(c)(3) of the Digital Millennium Copyright Act. Filings may be made by submitting the following information on the contact page.

ข้อมูลที่จำเป็น:

1. Identify yourself as either: a) The owner of a copyrighted work(s), or b) A person "authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed." Include a physical or electronic signature.

2. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์อ้างว่าได้ถูกละเมิด

3 ระบุเนื้อหาที่จะอ้างว่าถูกละเมิดหรือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ละเมิดและที่จะถูกระงับหรือการเข้าถึงซึ่งคือการเป็นคนพิการตลอดจนข้อมูลที่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ vidusoft..com เพื่อค้นหา เนื้อหา. ให้ URL ที่จะต้องช่วยเราค้นหาเนื้อหา

4. ให้ข้อมูลที่ติดต่อที่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้เราติดต่อคุณเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

5. รัฐว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่มีการร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย

6. รัฐว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนมีความถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จพรรคบ่นมีอำนาจที่จะกระทำในนามของเจ้าของสิทธิ์พิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ