นโยบายความเป็นส่วนตัว Vidus

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2020

Vidusoft Inc. ("us", "we", or "our") operates the https://www.vidusoft.com website (the "Service"). This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้และปรับปรุงการให้บริการ โดยการใช้บริการคุณยินยอมที่จะเรียกเก็บและใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายส่วนบุคคลนี้คำที่ใช้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อตกลงและเงื่อนไขของเราสามารถเข้าถึงได้จาก https: //www.vidusoft .com

เรารวบรวมหลายประเภทของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่จะให้และปรับปรุงบริการของเราให้คุณ

ประเภทของการเก็บข้อมูล

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

•รายละเอียดการติดต่อเช่นชื่อที่อยู่อีเมลที่อยู่ไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์และการจัดการสื่อสังคม;

•สิทธิเข้าสู่ระบบบัญชีเช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคำแนะนำรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่คล้ายกัน

•เนื้อหาที่คุณอัปโหลดและแชร์หรือเก็บไว้ในบัญชีของคุณเช่นหมายเหตุความคิดเห็นการมีส่วนร่วมและการตอบกลับ;

•ข้อมูลการชำระเงินเช่นหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต;

•ข้อมูลที่คุณสื่อสารกับเราเช่นคำถามหรือข้อมูลที่คุณส่งไปให้การสนับสนุนลูกค้า;

•ข้อมูลที่คุณให้กับเราเป็นส่วนหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการเช่นโปรดของคุณและข้อความค้นหา

การใช้ข้อมูล

We may also collect information how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

ติดตามข้อมูลและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่าง

คุกกี้เป็นไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ไม่ระบุชื่อ คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามนอกจากนี้ยังใช้เป็นบีคอนแท็กและสคริปต์ในการเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์ให้บริการของเรา

คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อระบุว่าเมื่อคุกกี้ถูกส่ง แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้บางส่วนของการให้บริการของเรา

ตัวอย่างของคุกกี้ที่เราใช้:

•คุกกี้เซสชัน เราใช้คุกกี้เซสชันที่จะดำเนินการให้บริการของเรา

•การตั้งค่าคุกกี้ เราใช้คุกกี้การตั้งค่าให้จำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่างๆของคุณ

•คุกกี้การรักษาความปลอดภัย เราใช้การรักษาความปลอดภัยคุกกี้เพื่อความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล

Vidusoft Inc ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

•ในการให้บริการและการรักษาบริการ

•ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา

•ในการช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบในการให้บริการของเราเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น

•ในการให้การดูแลลูกค้าและการสนับสนุน

•เพื่อให้การวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการ

•ในการตรวจสอบการใช้ในการให้บริการ

•ในการตรวจสอบป้องกันและที่อยู่ปัญหาทางเทคนิค

Vidus ซอฟแวร์จะใช้ขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่มีการใช้สถานที่เพื่อให้องค์กรหรือประเทศเว้นแต่มีการควบคุมที่เพียงพอในสถานที่รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของคุณ

เปิดเผยข้อมูล

Vidusoft อิงค์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ:

•เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันตามกฎหมาย

•ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของ Vidusoft อิงค์

•ในการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่เป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับบริการ

•ในการป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือประชาชน

•ในการป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่จำไว้ว่าวิธีการในการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการในการจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นที่เชื่อถือได้ 100% ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยแน่นอน

ผู้ให้บริการ

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used. These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose. We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดย Google ที่แทร็คการจราจรและรายงานเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริการอื่น ๆ ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายการโฆษณาของตัวเอง

You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดเยี่ยมชมส่วนบุคคลและข้อกำหนดหน้าเว็บของ Google

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลและ / หรือแจ้งให้ทราบที่โดดเด่นในการให้บริการของเราก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นที่มีประสิทธิภาพและอัปเดต "วันที่มีประสิทธิภาพ" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรที่จะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพวกเขาถูกโพสต์บนหน้านี้

Contact Us

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรด ติดต่อ และเราจะตอบกลับข้อความของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้